koncepcje

Pałac Saski w Kutnie


Pałac Saski w Kutnie wzniesiony w 1750r., pełnił funkcję królewskiej stancji podróżnej i poczty. Obiekt unikatowy i zarazem jedyny tego typu obiekt zachowany w kraju. Przez długi okres określany był w literaturze jako „stary dom z przełomu XVII i XVIII wieku” oraz „królewski pałac podróżny”.

PFU obejmowało trzy etapy zadań:

Działanie polegające na remoncie, przebudowie, częściowej odbudowie, rozbudowie wraz ze zmianą sposobu użytkowania, budynku Pałacu Saskiego, budowie łącznika wschodniego, zagospodarowaniem terenu oraz przyłączy sieciowych dla wszystkich obiektów objętych opracowaniem. Działania związane z budynkiem Ratusza, polegające na remoncie i przebudowie budynku. Prace związane z obiektem nowoprojektowanym pawilonem ekspozycyjnym, łącznik północny, łącznik podziemny. Działanie polegające na budowie budynku wozowni/pawilonu ekspozycyjnego wraz z łącznikiem północnym i łącznikiem podziemnym.

Celem projektu oprócz realizacji zamierzenia rewaloryzacji zespołu Pałacu Saskiego w Kutnie jest badanie i popularyzacja tradycyjnego rzemiosła i technik budowlanych.

Program funkcjonalno-użytkowy w zakresie rewaloryzacji zespołu Pałacu Saskiego w Kutnie,

dotyczącego planowanego przedsięwzięcia pn.: „Muzeum Pałac Saski w Kutnie”.

Wpisany do Rejestru Zabytków nr 399-III-3 z dnia 24.03.1947 oraz nr 17 z dnia 11.07.1967.

Pracownia Festgrupa realizowała następujące etapy pracy nad inwestycją:

Program funkcjonalo-użytkowy wraz z koncepcją konserwatorską.

 

Powierzchnia użytkowa:  1 842 m2

Lokalizacja: Kutno / Łódzkie

Project Info
Client

Muzeum Regionalne w Kutnie

Date

2016

Role

funkcja muzealna

Share