Nasza pracownia posiada w swoim dorobku szereg projektów oraz opracowań dotyczących zabezpieczeń, remontów i adaptacji obiektów zabytkowych. Mamy doświadczenia w sporządzaniu Kart Ewidencyjnych, tzw. „białych kart” zabytków nieruchomych. Dzięki wieloletniej praktyce oraz ciągłej współpracy z ekspertami z dziedziny konserwacji zabytków jesteśmy w stanie sporządzić program prac konserwatorskich dla obiektów oraz terenów wpisanych do rejestru zabytków.

Przeprowadzamy specjalistyczne badania ułatwiające podjęcie kluczowych decyzji w procesie adaptacji obiektów i zespołów zabytkowych. Nasza pracowania oferuje między innymi badania możliwości inwestycyjnych obszarów zabytkowych, doradztwo w zakresie tworzenia programów użytkowych. Nasi eksperci zapewniają wsparcie doradcze na każdym etapie procesu inwestycyjnego, zarówno w pracach przygotowawczych przed cyklem projektowym, jak i obsługą inwestycji w trakcie realizacji.