O nas

festgrupa

pracownia architektoniczno-konserwatorska

Nasza pracownia posiada w swoim dorobku szereg projektów oraz opracowań dotyczących zabezpieczeń, remontów i adaptacji obiektów zabytkowych. Mamy doświadczenia w sporządzaniu Kart Ewidencyjnych, tzw. „białych kart” zabytków nieruchomych. Dzięki wieloletniej praktyce oraz ciągłej współpracy z ekspertami z dziedziny konserwacji zabytków jesteśmy w stanie sporządzić program prac konserwatorskich dla obiektów oraz terenów wpisanych do rejestru zabytków

Przeprowadzamy specjalistyczne badania ułatwiające podjęcie kluczowych decyzji w procesie adaptacji obiektów i zespołów zabytkowych. Nasza pracowania oferuje między innymi badania możliwości inwestycyjnych obszarów zabytkowych, doradztwo w zakresie tworzenia programów użytkowych. Nasi eksperci zapewniają wsparcie doradcze na każdym etapie procesu inwestycyjnego, zarówno w pracach przygotowawczych przed cyklem projektowym, jak i obsługą inwestycji w trakcie realizacji.

projekty

sporządzamy specjalistyczne projekty architektoniczno-budowlane, wykonawcze, koncepcje architektoniczne związane
z remontem, przebudową, rozbudową i zmianą sposobu użytkowania obiektów zabytkowych.

opracowania

wykonujemy szczegółowe dokumentacje przedprojektowe – badania architektoniczne
i konserwatorskie, opinie i ekspertyzy mykologiczne, a także programy prac konserwatorskich.

inwentaryzacje

wdrażamy nowoczesne metody pomiaru i zapisu informacji w oparciu o technologię skanowania 3D pozwalające na uzyskanie nieosiągalnej dla tradycyjnych metod pomiarowych dokładności.

dr inż. arch. Marcin Górski

architekt

Absolwent Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej (WAPW). Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z konserwacją i adaptacją obiektów zabytkowych. Autor ponad dwudziestu publikacji naukowych. Współautor wielu koncepcji i projektów w zakresie rewaloryzacji zabytkowych zespołów i obiektów architektonicznych. W 2007 roku obronił rozprawę doktorską pt.: Parki tematyczne jako forma zagospodarowania zabytkowych XIX-wiecznych zespołów obronnych w Polsce (promotor prof. zw. dr hab. inż. arch. A. Tomaszewski). Adiunkt w Pracowni Ochrony i Konserwacji Zabytków Zakładu Dziedzictwa Architektonicznego i Sztuki Wydziału Architektury PW. Członek Komisji Architektury Militarnej PKN ICOMOS, międzynarodowej Rady Naukowej przy Network of the Culture Route Fortified Monuments FORTE CULTURA e.V oraz Polskiego Stowarzyszenia Mykologów Budownictwa. Posiada uprawnienia specjalisty mykologiczno-budowlanego 6/Sp/03/09 PSMB. Członek Rady Naukowo-Konsultacyjnej do spraw Fortecznego Parku Kulturowego w Srebrnej Górze.

mgr inż. arch. Piotr Kordek

architekt

Absolwent Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej (WAPW). Od 2001 roku specjalizuje się w opracowywaniu projektów i dokumentacji architektoniczno-konserwatorskich, przebudowy i remontów istniejących obiektów zabytkowych, ich konserwacji, restauracji i adaptacji do współczesnych funkcji usługowych, biurowych, mieszkalnych. Autor kilkudziesięciu kart ewidencyjnych dla obiektów i zespołów zabytkowych. Badacz architektury zabytkowej. Współautor wielu specjalistycznych dokumentacji opracowań konserwatorskich (badawczych, inwentaryzacyjnych, programowych i strategicznych). Bogaty w wieloletnie doświadczenie w praktyce architektonicznej i konserwatorskiej – przy sporządzaniu projektów techniczno-budowlanych na każdym etapie inwestycji, przy uzgodnieniach i współpracy z urzędem Konserwatora Zabytków, przy prowadzeniu procedur administracyjnych i urzędowych, w Nadzorze Autorskim podczas realizacji projektów, przy współpracy ze wszystkimi stronami procesu inwestycyjnego. Posiada uprawnienia specjalisty mykologiczno-budowlanego wydane przez Polskie Stowarzyszenie Mykologów Budownictwa. Posiada uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń.

mgr inż. arch. Katarzyna Skiba

architekt

Absolwentka Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej (WAPW). Od 2003 r. czynna zawodowo.  Specjalizująca się w dziedzinie architektury, mykologii, architektury wnętrz i sztuki użytkowej. Wieloletnie doświadczenie na stanowisku architekta i architekta prowadzącego, przy wielobranżowych dokumentacjach projektowych, na każdym etapie ich powstawania. Od 2011r. związana z pracownią architektoniczno-konserwatorską festgrupa. Od 2009r. posiada uprawnienia specjalisty mykologiczno-budowlanego 21/Sp/03/09 PSMB. Autorka i współautorka licznych opinii, ekspertyz mykologicznych oraz współautorka kilkudziesięciu projektów wielobranżowych, w tym dokumentacji związanych z obiektami zabytkowymi. W 2013r. jako członek zespołu autorskiego zdobyła Dolnośląski Laur Konserwatorski 2013 za projekt i realizację dworca kolejowego Wrocław Główny. Absolwentka Szkoły Letniej PKN ICOMOS, w 2018r. w Muzeum Rolnictwa im. ks. K. Kluka w Ciechanowcu pt.:”Architektura drewniana ochrona, konserwacja, modernizacja”. Prowadząca, na Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej, w 2018r., Projektowanie w obiektach zabytkowych – zajęcia projektowe. Wieloletnia uczestniczka i współprowadząca na Seminarium Twierdza Boyen , w Giżycku, ZDAiS Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej. Uczestniczka projektu badawczego Dokumentacja i monitoring w zarządzaniu obiektami budownictwa drewnianego w Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu oraz w Muzeum Ryfylke” realizowanym w ramach programu Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego w ramach MF EOG 2009–2014.