festgrupa | Konserwatorskie studium dostępności inwestycyjnej terenów przyzamkowych w Sochaczewie
167
portfolio_page-template-default,single,single-portfolio_page,postid-167,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-9.4.2,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive
 

Konserwatorskie studium dostępności inwestycyjnej terenów przyzamkowych w Sochaczewie

Data:

2009

Category
KONSERWATORSKIE STUDIA DOSTĘPNOŚCI INWESTYCYJNEJ
About This Project

Jeden z najstarszych grodów mazowieckich, gród kasztelański w Sochaczewie nad Bzurą w XIII w. znajdował się w granicach Ziemi Czerskiej. Teren kasztelanii rozciągał się pierwotnie po obu stronach rzeki, dopiero w r. 1313 ustalona została granica na Bzurze. W 1476 Sochaczew wraz z Ziemią Rawską przyłączony został do Korony. Zamek wznosi się na skarpie wschodniego brzegu Bzury. W XII-XIV w. był tu gród, w 1283 zniszczony przez Litwinów i Rusinów, odbudowany i przekazany w r. 1355 przez Kazimierza Wielkiego księciu Siemowitowi III.

W studium sformułowanie zostały zasady przekształceń funkcjonalno-przestrzennych obszaru uwzględniających zachowanie, utrwalenie i wyeksponowanie wartości zabytkowych, walorów krajobrazowych i przyrodniczych – z dopuszczeniem realizacji nowych elementów zagospodarowania w wybranych strefach. Za kluczowe z merytorycznego punktu widzenia uznano równorzędnie dwa cele:

–    przywrócenie miastu historycznego układu urbanistycznego Starego Rynku (Placu Kościuszki) poprzez odtworzenie pierzei rynkowych,

–    zachowanie i wyeksponowanie cech krajobrazowych ruin i wzgórza zamkowego.mgr

 

Zespół autorski:

mgr inż. arch. Dobrowolski Leszek

dr inż. arch. Górski Marcin

mgr inż. arch. Kaliński Daniel

mgr inż. arch. Kinsner Paweł

dr hab. inż. arch. Kunkel Robert

dr hab. inż. arch. Molski Piotr