festgrupa | Konserwatorskie studium dostępności inwestycyjnej dla terenu skazamatowanej budowli artylerii fortecznej „Gałachy” w Zakroczymiu
162
portfolio_page-template-default,single,single-portfolio_page,postid-162,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-9.4.2,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive
 

Konserwatorskie studium dostępności inwestycyjnej dla terenu skazamatowanej budowli artylerii fortecznej „Gałachy” w Zakroczymiu

Data:

2014

Category
KONSERWATORSKIE STUDIA DOSTĘPNOŚCI INWESTYCYJNEJ
About This Project

Skazamatowany obiekt został wzniesiony w odległości 1 km od Fortu I Twierdzy Modlin, na jego zapolu. Obiekt został wymurowany między 1885 a 1891 rokiem. Budowla o konstrukcji ceglanej z nasypem ziemnym, składa się z sześciu kazamat, w tym dwóch kazamat administracyjno-mieszkalnych przeznaczonych dla żołnierzy i czterech kazamat magazynowych oraz galerii wentylacyjnej. Niewielki dziedziniec przed ceglaną budowlą otoczony został wałem z wejściem na osi oraz fosą. Przed frontową elewacją na osi wejścia znajdowała się pierwotnie (jeszcze przed kilku laty) ziemna poprzecznica. Opracowanie tworzy podstawę do sformułowania programu zagospodarowania obszaru oraz dalszego korzystania z obiektu, z uwzględnieniem wyeksponowania jego wartości zabytkowych, jako przedmiotu uzgodnień z właściwym urzędem konserwatorskim.

W dokumentacji podjęta została eksperymentalna próba sporządzenia analiz krajobrazowych w oparciu o wykorzystanie:

  • numerycznych danych wysokościowych, w postaci chmury punktów pochodzących z lotniczego skanowania laserowego,
  • wektorowej bazy danych topograficznych, pochodzącej z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego poziomu centralnego,
  • danych o charakterze katastralnym, pochodzących z serwisu Web Feature Service (WFS) geoportal.gov.pl.

Powierzchnia – 5,55 ha

Zespół autorski:

dr inż. arch. Górski Marcin

inż. Kowalik Tomasz

inż. Antoszewski Michał

inż. Ostrowski Wojciech

mgr Wap Anatol