festgrupa | Projekt budowlany podstawowej ścieżki dydaktycznej z parkingiem w Forcie II Zarzecznym Twierdzy Osowiec
15764
portfolio_page-template-default,single,single-portfolio_page,postid-15764,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-9.4.2,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive
 

Projekt budowlany podstawowej ścieżki dydaktycznej z parkingiem w Forcie II Zarzecznym Twierdzy Osowiec

Data:

2010

Category
WIELOBRANŻOWE PROJEKTY BUDOWLANE I WYKONAWCZE
About This Project

Fort II Zarzeczny wraz z fortyfikacjami międzypola stanowił silnie umocniony przyczółek Twierdzy Osowiec na prawym brzegu Biebrzy tworząc tzw. pozycję zarzeczną. Wybudowany został w latach 1883-1885 na planie rozciągniętego pięcioboku o wymiarach 500x400m z czołem skierowanym na północ. Plan fortu wyznacza obwód fosy wodnej i stoku ogniowego o wymiarach 650×500 m.

Projekt obejmuje realizację ścieżki dydaktycznej na obszarze Fortu II położonego w gminie Goniądz, w powiecie monieckim, wraz z wyposażeniem ścieżki w tablice edukacyjne i elementy małej architektury: ławki i kosze na odpadki.

Przy drodze dojazdowej w odległości około stu metrów od wejścia do fortu zaprojektowany został parking dla turystów mieszczący 25 samochodów i 2 autokary.

W nawiązaniu do przyjętej zasady minimalnej ingerencji w historyczne struktury ograniczono ilość oraz gabaryty nowych elementów zagospodarowania terenu sprowadzając je do kładki wyznaczającej przebieg podstawowej trasy dydaktycznej oraz niezbędnych elementów małej architektury. W oparciu o przyjęte założenia w projekcie zaproponowano uniesienie trasy nad poziom terenu w formie drewnianej kładki. Przyjęte rozwiązanie:

–    zapewnia jednoznaczną interpretację przebiegu trasy,

–    umożliwia korzystanie ze ścieżki przez turystów indywidualnych bez zatrudniania osoby nadzorującej,

–    nie narusza układu przestrzennego reliktów umocnień ziemnych, które przy wprowadzeniu nawierzchni utwardzonych w gruncie wymagałyby ze względu na rzeźbę terenu daleko idących niwelacji terenu,

–    jest elementem odwracalnym pozwalającym na przywrócenie zastanej formy obiektu,

–    zapewnia bezpieczeństwo na trasie, przy założeniu że wycieczki z przeszkolonymi przewodnikami będą mogły poruszać się poza kładką,

–    po zabezpieczeniu obiektów umożliwia łatwą rozbudowę trasy z włączeniem w system zwiedzania dodatkowych szlaków (np. w formie ścieżek gruntowych),

–    zapewnia łatwy sposób instalowania dodatkowych elementów wzbogacających przebieg trasy, np. instalacji elektrycznej do oświetlenia trasy i obiektów fortecznych, zasilającej urządzenia audio-wideo.

Dane powierzchniowe:

– Powierzchnia działki – 8,37 ha

– Powierzchnia nawierzchni utwardzonych – 924m2 w tym:

– Plac i ścieżka żwirowa – 80 m2

– Powierzchnia trapu – 844m2

 

Zespół autorski:

mgr. inż. arch. Biczyk Marcin

inż. Dobrowolski Leszek

dr inż. arch. Górski Marcin

mgr inż. arch. Kinsner Paweł