festgrupa | Konserwatorski program adaptacji Fortu VIII w Toruniu
165
portfolio_page-template-default,single,single-portfolio_page,postid-165,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-9.4.2,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive
 

Konserwatorski program adaptacji Fortu VIII w Toruniu

Data:

2009

Category
KONSERWATORSKIE STUDIA DOSTĘPNOŚCI INWESTYCYJNEJ
About This Project

Fort VIII położony jest w zewnętrznym pierścieniu Twierdzy Toruń. Wybudowany został w ra-mach II-go etapu rozbudowy pierścienia fortecznego celem zamknięcia rozległego międzypola star-szych fortów VII – IX i wzmocnienia obrony podejścia do twierdzy od zachodu. Zlokalizowany na obszernej parceli (o pow. 14,6928 ha). Było to pośrednie dzieło dla piechoty i lekkiej artylerii o narysie półreduty (trapezu), zrealizowane w latach 1890-1893, na bazie zmodyfikowanego wzoru międzypolowego dzieła piechoty z roku 1888. W roku 1894 otrzymał nazwę własną „Herzog Albrecht”, zamienioną w roku 1926 na nr VIII „Kazimierz Wielki”.

Na podstawie badań historycznych, szczegółowej waloryzacji konserwatorskiej, w wyniku której wskazane zostały elementy reprezentatywne dla wartości kulturowych całego zespołu oraz konserwatorskiej oceny dostępności inwestycyjnej sformułowano program adaptacji Fortu VIII do funkcji akademickiego kompleksu hotelowego. O doborze funkcji w istotny sposób zadecydowało bliskie położenie Fortu przy rozbudowującym się kompleksie uniwersyteckim. Należy także zaznaczyć, że przyjęty program użytkowy wpisuje się w uchwaloną przez Radę Miasta Torunia w dniu 16 maja 2002 r. Strategię Rozwoju Miasta Torunia, określającą misję miasta, jego cele strategiczne i programy operacyjne. Jako cel strategiczny nr 3 sprecyzowano Toruń jako ośrodek akademicki o międzynarodowym znaczeniu.

W efekcie przeprowadzonej waloryzacji konserwatorskiej wyodrębniono w obszarze Fortu trzy sektory o zróżnicowanych rygorach ochrony i warunkach dostępności inwestycyjnej. Na tej podstawie przyjęto program funkcjonalny obejmujący: w miejscu niezachowanych obmurowań fosy realizację uzupełnień parahistorycznych przeznaczonych na hotele akademickie (około 150 pokoi), wprowadzenie na terenach otwartych funkcji rekreacji i kultury oraz adaptację wnętrz zachowanych budowli murowych do funkcji uzupełniających kompleks mieszkalny jak klub studencki, jadłodajnia, sale konferencyjne.

Zestawienie powierzchni:

Powierzchnia działki : 178 429 m2 – 17,84 ha

Przybliżona powierzchnia netto obiektów istniejących : 1819 m2

Przybliżona powierzchnia całkowita nowych uzupełnień: 7678 m2

Łączna przybliżona powierzchnia netto budynków: 9497 m2

 

Zespół autorski:

dr inż. arch. Górski Marcin

mgr inż. arch. Kaliński Daniel

mgr inż. arch. Kinsner Paweł

mgr Narębski Lech

dr hab. inż. arch. Molski Piotr