festgrupa | Konserwatorskie studium dostępności inwestycyjnej Torów Wyścigów Konnych Służewiec w Warszawie
163
portfolio_page-template-default,single,single-portfolio_page,postid-163,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-9.4.2,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive
 

Konserwatorskie studium dostępności inwestycyjnej Torów Wyścigów Konnych Służewiec w Warszawie

Data:

2014

Date
Category
KONSERWATORSKIE STUDIA DOSTĘPNOŚCI INWESTYCYJNEJ
About This Project

W 1925 „Towarzystwo Zachęty do Hodowli Koni w Polsce” nabyło ok. 150 ha z większego kompleksu gruntów na Służewcu, należącym wówczas do dóbr wilanowskich. Został zaprojektowany w oparciu o założenia i potrzeby nowoczesnego toru, lecz bez wzorowania się na torach zagranicznych. Założenie, bez wyraźnych dominant, składa się z dwóch torów (piaszczystego toru treningowego, położonego na osi wschód – zachód oraz głównego, trawiastego toru o długości 2200m, na którym odbywają się wyścigi płaskie, położonego na osi północ-południe wzdłuż ulicy Puławskiej) i trzech trybun.

Opracowanie składa się z dwóch części. Pierwsza część prezentuje:

  • historyczne funkcje, wyposażenie oraz pierwotny układ przestrzenny zagospodarowania terenu, na podstawie badań zachowanej struktury, dostępnych materiałów archiwalnych i źródłowych oraz analizy porównawczej z podobnymi zachowanymi obiektami
  • uwarunkowania wynikające z obowiązujących dokumentów planistycznych i przesądzeń formalno-prawnych w zakresie ochrony konserwatorskiej
  • ocenę wartości kulturowych i wynikające stąd uwarunkowania ochrony konserwatorskiej,

Wykonanych zostało 86 kart obejmujących budynki wraz z otaczającą je infrastrukturą wchodzące w skład pierwotnego założenia oraz wybudowane po 1945 i będące w użytkowaniu do chwili obecnej. Dla każdego ujętego w kartach obiektu dokonano wizji lokalnej w celu oceny stanu technicznego i sporządzenia dokumentacji fotograficznej. Każda z kart zawiera cztery merytoryczne części: charakterystykę ogólną, ocenę stanu technicznego, waloryzację konserwatorsko–architektoniczną i dokumentację fotograficzną zawierającą, oprócz zdjęć współczesnych, także dostępne zdjęcia archiwalne obiektów.

Druga część dokumentacji obejmuje konserwatorskie studium dostępności inwestycyjnej obszaru opracowania,            przygotowane na podstawie przedłożonej przez Zlecającego koncepcji programowo-użytkowej. Zakres ustaleń obejmuje m.in.: możliwość wprowadzenia współczesnych elementów zagospodarowania (w tym nowej zabudowy – czasowej i trwałej) z określeniem ogólnych parametrów przestrzennych i funkcjonalnych, konieczności docelowej likwidacji współczesnych elementów zainwestowania oraz zasady wprowadzania funkcji dydaktycznych.

Projekt zrealizowany we współpracy z firmą ARCHAIOS.

Powierzchnia – 139,6 ha

 

Zespół autorski:

dr inż. arch. Górski Marcin

mgr inż. arch. Wolski Mariusz

mgr inż. arch. Pędrakowski Damian

inż. arch. Bożek Olga

inż. arch. kraj. Haftarczyk Małgorzata

inż. arch. Kowalik Tomasz

inż. arch. Prędota Mariusz

inż. arch. Wojtyńska Aleksandra

mgr Głowacz Ryszard

mgr Mikliński Ryszard

prof. nzw. dr hab. inż. arch. Molski Piotr