festgrupa | Oferta
13927
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-13927,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-9.4.2,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive
 

Oferta

Wielobranżowe projekty budowlane i wykonawcze

W zakresie naszych usług leży sporządzanie specjalistycznych projektów architektoniczno-budowlanych, wykonawczych, koncepcji architektonicznych związanych z remontem, przebudową, rozbudową i zmianą sposobu użytkowania obiektów zabytkowych. Posiadamy też doświadczenia w realizacji współczesnych obiektów w ściśle zdefiniowanym otoczeniu zabytkowym.

Konserwatorskie studia dostępności inwestycyjnej i koncepcje zagospodarowania

W oparciu o wieloletnie doświadczenia specjalizujemy się w sporządzaniu opartych na analizie walorów kulturowych, ocen możliwości zagospodarowania założeń i zespołów zabytkowych. W rezultacie oceny formułujemy zasady przekształceń funkcjonalno-przestrzennych obszaru uwzględniające zachowanie, utrwalenie i wyeksponowanie wartości zabytkowych, walorów krajobrazowych i przyrodniczych obszaru – ze wskazaniem możliwości realizacji nowych elementów zagospodarowania. Konserwatorskie studium dostępności tworzy podstawę do formułowania docelowego programu zagospodaro­wania obszaru oraz dalszego korzystania z obiektu, z uwzględnieniem wyeksponowania jego wartości zabytkowych, jako przedmiotu uzgodnień z właściwym urzędem konserwatorskim. Może też pełnić, funkcję materiału wejściowego w zakresie ochrony wartości kulturowych i krajobrazowych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W ramach kompleksowych programów zagospodarowania, staramy się tworzyć rozwiązania pozwalające na bezkonfliktowe współistnienie wielu użytkowników przy wykorzystaniu wartości kulturowych jako atutu inwestycyjnego. Ważne jest dla nas aby ów kompleksowy program funkcjonalny znalazł również przełożenie na spójne rozwiązania przestrzenne decydujące w znacznym stopniu o atrakcyjności podejmowanych przedsięwzięć.

Dokumentacje i ekspertyzy

W ramach opracowania dokumentacji budowlanej, wykonawczej i nadzoru nad realizacją prac budowalnych w obiektach istniejących (nie tylko zabytkowych) oferujemy kompleksowy zakres niezbędnych dokumentacji przedprojektowych:

–    historycznych i waloryzacyjnych,

–    inwentaryzacji,

–    opinii i ekspertyz technicznych,

–    programów prac konserwatorskich.

W trosce o coraz wyższą jakość opracowań wdrażamy nowoczesne metody pomiaru i zapisu informacji w oparciu o technologię skanowania 3D. Specjalizujemy się też w opiniach i ekspertyzach mykologicznych. W ramach sporządzanych we własnym zakresie opracowań przedprojektowych (w odróżnieniu od dokumentacji sporządzanych przez zewnętrznych ekspertów) mamy szansę osobiście dokładnie rozpoznać obiekt przed przestąpieniem do procesu projektowego.

Wzornictwo i grafika

W obszarze naszych zainteresowań leży także projektowanie drobnych form architektonicznych dedykowanych zabytkowym przestrzeniom, takich jak:

  • ławki,
  • kosze,
  • oświetlenie,
  • systemy informacji wizualnej.