dokumentacje, realizacje

Fort VIII


Projekt budowlany zagospodarowania Terenu Fortu VIII-Służew.

Fort VIII Służew w Warszawie, został zrealizowany w zewnętrznym pierścieniu fortyfikacji rosyjskiej Twierdzy Warszawa w latach 1883-1888. Wzniesiony z ziemi i cegły był kilkukrotnie modernizowany z zastosowaniem betonu. Po 1945r., fort był wykorzystywany do celów magazynowych przez wojsko. Fort VIII Służew podlega ochronie prawnej, wpisany do Rejestru Zabytków pod nr 1427-A decyzją z dnia 25 maja 1990r.

Projekt zagospodarowania fortu obejmuje:

Budowę kubatury użytkowej (mieszkalno-usługowej) nawiązującej architekturą do formy nie zachowanego ziemnego rawelinu w szyi fortu. Adaptację koszar szyjowych do funkcji usług centrotwórczych tj.: gastronomia, galerie, pracownie, usługi itd.

Przystosowanie do funkcji rekreacyjnych, otwartych terenów fortu w tym fosy oraz południowego stoku bojowego, wraz z częściowym odtworzeniem w zachodnim skrzydle fortu, stoku bojowego. Projekt zagospodarowania fortu zakłada stworzenie niepowtarzalnej inwestycji, na mapie stolicy, opartej na wykorzystaniu dziedzictwa architektonicznego dawnej warszawskiej twierdzy w połączeniu z oryginalną współczesną architekturą.

Pracownia Festgrupa realizowała następujące etapy pracy nad inwestycją:

projekt koncepcyjny, projekt budowlany, nadzór konserwatorski nad etapem realizacji koszar szyjowych i zagospodarowania terenu, etap I realizacji.

 

Powierzchnia opracowania: 79 423 m2

Lokalizacja: Warszawa / Mazowieckie

Project Info
Client

Turret Development Sp. z o.o.

Date

2014 - 2019

Role

Funkcja usługowa

Share