dokumentacje, koncepcje

Dom Zośki


Prace przedprojektowe oraz program funkcjonalno-użytkowy do tematu : Modernizacja budynku „Dom Zośki”. Obiekt planowany do konserwacji, modernizacji i remontu to budynek mieszkalny, jednorodzinny, willa rodziny Zawadzkich „Dom Zośki”. Wybudowany w końcówce lat 20. XX wieku niewielki budynek (mieszkalny, jednorodzinny), zaprojektowany przez architekta Karola Sicińskiego (1884-1965). Obiekt objęty indywidualną ochroną konserwatorską, wpisany do rejestru zabytków pod numerem A-881 decyzją z 6.11.2009r., wraz z ustaleniem strefy ochrony, którą wyznaczają granice działki. Obiekt o wartościach artystycznych, historycznych i naukowych.

Działania nad inwestycją obejmowały prace przedprojektowe tj. m.in. ekspertyza mykologiczna, programy prac konserwatorskich wraz z opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego i koncepcją wielobranżową. Opracowania dotyczyły częściowej rozbiórki,  remontu, przebudowy, odbudowy i częściowej rozbudowy wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku „Dom Zośki” wraz z obiektami towarzyszącymi na działce. Prace związane z zagospodarowaniem nowoprojektowanego terenu obejmowały zachowanie zieleni istniejącej, w tym pomnika przyrody i jego ochroną w stopniu wysokim.

Pracownia Festgrupa realizowała następujące etapy pracy nad inwestycją:

Prace przedprojektowe, projekt koncepcyjny, program funkcjonalo-użytkowy, nadzór nad pracami realizacyjnymi w zakresie prac przedprojektowych i projektami wielobranżowymi.

 

Powierzchnia opracowania:  2 369 m2

Lokalizacja: Piaseczno / Mazowieckie

Project Info
Client

Gmina Piaseczno

Date

2019-2020

Role

funkcja muzealna

Share